Category Archives: Đơn giá thi công

Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự

Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự giao động trong khoảng 4,2 triệu / m2 đến 4,5 triệu/m2. Với chủng loại vật tư như sau: Vật tư thi công cam kết Tên vật tư Chủng loại Xi măng Nghi sơn hoặc Vicem Sắt -Vỉ móng Ø12 -Cổ trụ và trụ Ø18 -Sắt giằng, […]

Đơn giá thi công phần thô Nhà phố

Đơn giá thi công phần thô nhà phố giao động trong khoảng 3,2 triệu/m2 đến 3.6 triệu/m2 với chủng loại vật tư như sau: Vật tư thi công cam kết Tên vật tư Chủng loại Xi măng Nghi sơn hoặc Vicem Sắt -Vỉ móng Ø12 -Cổ trụ và trụ Ø18 -Sắt giằng, dầm lầu 1 […]