Category Archives: Đơn giá biệt thự

Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự

Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự giao động trong khoảng 4,2 triệu / m2 đến 4,5 triệu/m2. Với chủng loại vật tư như sau: Vật tư thi công cam kết Tên vật tư Chủng loại Xi măng Nghi sơn hoặc Vicem Sắt -Vỉ móng Ø12 -Cổ trụ và trụ Ø18 -Sắt giằng, […]