Category Archives: Tin tức kiến trúc

Your blog category

Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự

Đơn giá thi công phần thô nhà biệt thự giao động trong khoảng 4,2 triệu / m2 đến 4,5 triệu/m2. Với chủng loại vật tư như sau: Vật tư thi công cam kết Tên vật tư Chủng loại Xi măng Nghi sơn hoặc Vicem Sắt -Vỉ móng Ø12 -Cổ trụ và trụ Ø18 -Sắt giằng, […]